Bona_machine

Privacy

Privacyverklaring

Lps vloeren, Hollands parkethuys en Vloertjeschuren zijn gevestigd aan Jacqueline van der Waalsheem 41, 2182ZN Hillegom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.lpsvloeren.nl / www.hollandsparkethuys.nl / www.vloertjeschuren.nl Jacqueline van der Waalsheem 41, 2182ZN, Hillegom 06-12317356

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lps vloeren, Hollands parkethuys en vloertjeschuren verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lpsvloeren.nl / info@hollandsparkethuys.nl / info@vloertjeschuren.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lps vloeren, Hollands parkethuys en vloertjeschuren verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw bestelling en betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Lps vloeren, Hollands parkethuys en vloertjeschuren verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lps vloeren, Hollands parkethuys en vloertjeschuren bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens ingevoerd bij de bestelling:

7 wettelijke jaren i.vm de aangifte belasting.
De naam en het opgegeven emailadres bij het contactformulier geldt een bewaartermijn van 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lps vloeren, Hollands Parkethuys en vloertjeschuren verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie of belastingdienst in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. Wij maken gebruik van een derde partij, Izettle, voor de afhandeling van de betalingen via de pinautomaat. Mollie wordt gebruikt als derde partij voor betalingen via Ideal. Ook worden de gegevens doorgegeven aan de bezorgdienst die de bestellingen bij u thuis afleverd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lps vloeren, Hollands parkethuys en vloertjeschuren blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lps vloeren, Hollands parkethuys en vloertjeschuren gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lps vloeren, Hollands parkethuys en/of vloertjeschuren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lpsvloeren.nl / info@hollandsparkethuys.nl / info@vloertjeschuren.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN en pasfoto aft e schermen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app gebruiken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lps vloeren, Hollands parkethuys en vloertjeschuren willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lps vloeren, Hollands parkethuys en vloertjeschuren nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@lpsvloeren.nl / info@vloertjeschuren.nl / info@hollandsparkethuys.nl

LPS voeren en Hollands parkethuys hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Op het eigen apparatuur

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Online winkel

TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Laatste wijziging

24 mei 2018